دو سوالی که هر خریدار خانه باید همین الان از خود بپرسد
عدم اطمینان اقتصادی و نوسانات بازارهای مالی باعث افزایش نرخ وام مسکن شده است. جورج راتیو، اقتصاددان ارشد و مدیر اقتصاد
جزئیات اعطای شهروندی ترکیه به سرمایه گذاران خارجی
آقای لطفی الوان وزیر توسعه ترکیه گفت که شورای وزیران ترکیه در مورد قانون اعطای ترک تصمیم خواهد گرفت.
ارسال یک پیام با ما تماس بگیرید واتساپ