جزئیات اعطای شهروندی ترکیه به سرمایه گذاران خارجی

آقای . لطفی الوان، وزیر توسعه ترکیه، گفت که شورای وزیران ترکیه تصمیمی در مورد قانون اعطای ترکیه  صادر خواهد کرد. شهروندی به سرمایه گذاران خارجی. اعطای تابعیت ترکیه به سرمایه گذاران خارجی از طریق دو مرحله:

الوان گفت: در مرحله اول اقامت به سرمایه گذاران خارجی اعطا می شود و در مرحله دوم تابعیت ترکیه به افراد دارای خصوصیات خوب اعطا می شود. وی همچنین تاکید کرد که وزارت کشور ترکیه این پرونده را با دقت پیگیری می کند. سپس الوان اضافه کرد که هنوز تصمیم نهایی در مورد حداقل سرمایه گذاری برای اعطای شهروندی ترکیه نگرفته اند.

الوان اظهار داشت که آنها هرچه زودتر به صدور قانون می اندیشیدند، اما به دلیل مشغله کاری با کودتای نظامی که کشور در 15/07/2016 شاهد آن بود، به تأخیر افتاد و اظهار داشت که در اسرع وقت این تصمیم را صادر خواهند کرد. الوان افزود: این قانون تنها محدود به سرمایه‌گذارانی که فقط خرید و مالکیت ملک دارند نخواهد بود، بلکه شامل سرمایه‌گذاران سایر بخش‌ها از جمله تأسیس کارخانه و سایر سرمایه‌گذاری‌های مختلف در کشور می‌شود. آقای لطفی تصریح کرد که با این قانون قصد دارند سرمایه گذاران خارجی را به ترکیه جذب کنند، مانند کشورهایی که به این قوانین وابسته هستند.

الوان اعلام کرد "سرمایه گذاران قطری در این سوال دائمی هستند که ما در ترکیه چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ در چه بخش هایی می توانیم سرمایه گذاری کنیم؟ در چه بخش هایی می توانیم به سود برسیم؟ آنها در این پرس و جوها نیاز به کمک و راهنمایی دارند و ما به عنوان دولت ترکیه اطلاعات کافی در مورد تمام بخش ها و مناطقی که آنها باید در آنها سرمایه گذاری کنند در اختیار داریم و در صورت لزوم می توانیم سرمایه گذاری های مناسب را در هر منطقه بررسی کنیم و به اطلاع مقامات کشورمان برسانیم. سرمایه گذاران در مورد. با این حال، در عین حال، ما از آنها انتظار داریم که به ما در مورد نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌خواهند در جام جهانی 2022 قطر دست یابند و چشم‌انداز قطر تا سال 2030 به ما بگویند، زیرا ما به آن علاقه‌مندیم، و همچنین می‌خواهیم به آن دسترسی داشته باشیم. از شرکت‌های قطری برای ایجاد نزدیکی بین شرکت‌های ما و قطری‌ها به منظور ایجاد همکاری و کار مشترک، تا بتوانیم نقشه‌ای ارائه دهیم که بتواند به شرکت‌های دو طرف کمک کند.<. /p>